Advokátní kancelář Daniela Rybková

poskytuje na území České republiky komplexní právní služby se specializací zejména na stavební právo, autorské právo, občanské právo, právo obchodních společností, právní vztahy k nemovitostem, sporovou agendu, vymáhání pohledávek. Prioritou advokátní kanceláře je maximální spokojenost klienta.

Služby

Stavební právo

Komplexní právní poradenství v oblasti stavebního práva, pro investory, zhotovitele i projektanty.

Zpracování smluv o dílo ve výstavbě, uplatňování práv ze smluv o výstavbě, včetně řešení sporů, konzultace stavebních záměrů z hlediska právních předpisů

Smluvní agenda

Příprava všech typů smluvní dokumentace a podávání odborných posouzení k návrhům smluv
v celém rozsahu soukromého práva.

Právo obchodních společností

Zakládání obchodních společností, zajištění klientem požadovaných živnostenských oprávnění, registrace u příslušného finančního úřadu, zastupování v rejstříkovém řízení.

Správa společností, pořádání a zastupování klientů na valných hromadách včetně zajištění účasti notáře v zákonem požadovaných případech, provádění due diligence.  

Příprava a zajištění převodu podílů ve společnostech, změny ve společnostech a jejich registrace.

Právní vztahy k nemovitostem

Převody nemovitostí, nájemní a podnájemní smlouvy, zástava nemovitostí, zřizování věcných břemen, pronájmy bytů a nebytových prostor.

Při prodejích nemovitostí Vám nabízíme službu advokátní úschovy pro bezpečné vypořádání kupní ceny.

Právo duševního vlastnictví

Autorské právo, ochrana duševního vlastnictví,  registrace nehmotných statků (ochranných známek apod.) u Úřadu průmyslového vlastnictví

Pracovní právo

Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, interní pracovně právní dokumenty, ukončování pracovního poměru, řešení pracovněprávních sporů.

Právní servis nabízíme jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Úpadkové právo

Zastupování klientů v insolvenčním řízení a komplexní poradenství při jednání s dlužníky.

Sporová agenda

Právní zastupování v obchodněprávních, občanskoprávních sporech i ve správním soudnictví. Zajišťujeme také právní zastupování při vymáhání pohledávek.

NAJDETE NÁS

Jana Želivského 2385/11
130 00 Praha 3


KONTAKTUJTE NÁS

Tel.: +420 731 962 075
dana.rybkova@pravnisluzbypraha.cz

Copyright © 2015-, Mgr. Ing. Daniela Rybková, advokátní kancelář