Advokátní kancelář Daniela Rybková

poskytuje na území České republiky komplexní právní služby se specializací zejména na stavební právo, autorské právo, občanské právo, právo obchodních společností, právní vztahy k nemovitostem, sporovou agendu, vymáhání pohledávek. Prioritou advokátní kanceláře je maximální spokojenost klienta.

Odměna

Odměna za právní služby může být smluvní či mimosmluvní. Nabízíme následující možnosti sjednání odměny:

Smluvní odměna časová

Nejčastější způsob stanovení smluvní odměny. Klient hradí odměnu dle počtu  hodin poskytnuté právní pomoci. Naše hodinové sazby se pohybují v rozmezí od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč, v závislosti na okolnostech případu a domluvě s klientem.

Smluvní odměna paušální

Odměna je sjednána jako pevná částka placená měsíčně, v níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb. Nevyčerpané hodiny za určitý měsíc lze převést do následujícího období. V případě překročení sjednaného časového rozsahu klient hradí sjednanou hodinovou sazbu.

Tento typ odměny je vhodný pro klienty, kteří mají potřebu pravidelných právních služeb poskytovaných ve větším rozsahu.

Smluvní odměna za jednorázovou právní pomoc

Pevná a nepřekročitelná cena sjednaná s klientem za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na její rozsah a časovou náročnost. Tento typ odměny je vhodný pro klienty, kteří potřebují jednorázovou právní pomoc, jako je sepsání smlouvy, založení obchodní společnosti či jednoduché právní poradenství.

Smluvní odměna podílová (success fee)

Odměna podle výsledku věci, stanovená obvykle jako procentuální částka ze soudem přiznaného nároku.

Mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu

Odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – tzv. advokátní tarif. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby určené dle tarifní hodnoty věci,
a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

NAJDETE NÁS

Jana Želivského 2385/11
130 00 Praha 3


KONTAKTUJTE NÁS

Tel.: +420 731 962 075
dana.rybkova@pravnisluzbypraha.cz

Copyright © 2015-, Mgr. Ing. Daniela Rybková, advokátní kancelář